Metsästys- ja rauhoitusalueet

2023-2024

rauhoitusalue      rauhoitusalue2     Kiiskisen rauhoitusalue kanalinnulle

  • Kiiskisellä kaikki alueet rauhoitettu kanalinnuilta
  • Hasapakassa on rauhoitettu tai vuokraamatta sairaan purosta, neljäntien risteykseen juoperin puoli tien varressa.
  • KAIKKI turvetuotantoalueet on rauhoitettu kanalinnuilta
  • Hauta-ahon Alisaan maat rannassa on rauhoitettu
  • Kaartusentieltä Kivimäen pistolle, siitä kylän rajalle ja siitä Kaartusen tielle on rauhoitettu kanalinnulta (vasen kuva)

Karttatunnukset 

Kauriin- ja pienriistan metsästyksen aluetunnus on: 96MCP3KUNG

Hirvenmetsästyksen aluetunnus on:  C6NCZFNRLE

Kanalinnun rauhoitusalue: BQLT8K8GSH


 

2022-2023

Kiiskisellä on kaikki rauhoitettu kanalinnuilta. 

Hasapakassa on rauhoitettu tai vuokraamatta sairaan purosta neljäntien risteykseen juoperin puoli tien varressa, sekä turvetuotanto alueet kanalinnuilta. 

Pitämälammilla on merkit rauhoitus alueista. 

Hauta-ahon Alisaan maat rannassa on rauhoitettu.

Kaartusentieltä Kivimäen pistolle, siitä kylän rajalle ja siitä Kaartusen tielle on rauhoitettu kanalinnulta.


 

2021-2022

Pyydetään välttämään metsästystä Niemen Reijon alueella.

Rauhoitus alueet Kiiskisellä: kaikki alueet rauhoitettu kanalinnuilta.

Hasapakassa on rauhoitettu tai vuokraamatta Sairaanpurosta neljäntien risteykseen, Juoperin puoli tien varressa, sekä turvetuotanto alueet kanalinnuilta.

Pitämälammilla on merkit rauhoitus alueista.

Hauta-ahon Alisan maat rannassa on rauhoitettu. Hintsan linjaa Kalliojärvelle siitä  Ojajärveen ja Suvitietä  Kaartusentielle siitä Hintsaan.


 

2020-2021

Kiiskisellä kaikki alueet on rauhoitettu kanalinnuilta.

Hasapakassa on rauhoitettu tai vuokraamatta Sairaanpurosta neljän tien risteykseen, Juoperin puoli tien varressa.

Turvetuotantoalueet on rauhoitettu kanalinnuilta.

Pitämälammilla on merkit rauhoitusalueista.

Hauta-ahon Alisan maat rannassa on rauhoitettu.

Hintsan linjaa Kalliojärvelle, siitä  Ojajärveen ja Suvitietä  Kaartusentielle ja siitä Hintsaan.


 

Ennen 2020

Perälän turvetuotanto-alue, kaikki peltoalueet, alue Hasapakan tieltä Sairaanpuron varresta Leppäkankaan tiehen asti (alue tullaan merkitsemään kylteillä) sekä Kiiskisen metsäsaarekkeet rauhoitetaan kanalinnun metsästykseltä. Marko Lahdenmäen palsta 5-401-13-51 (alue tullaan merkitsemään kylteillä) rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.

Kaikki ruokintapaikat rauhoitetaan 200m etäisyydeltä kaikelta metsästykseltä.

Joulurauhan aikana 24.12.klo12.00 – 25.12 klo 24.00 kaikki metsästys kielletään.