Metsästys- ja rauhoitusalueet

Varislupapaikat

 

Kanalinnun metsästys peltoalueilta kielletään, kielto koskee myös Kiiskisen peltoalueen metsäsaarekkeita.

Tuomas Perälän maa-alueet sekä kaikki turvetuotanto-alueet rauhoitetaan kanalinnun metsästykseltä.

Nevanperän peltoalue rauhoitetaan kauriinmetsästykseltä.

Kaikki ruokintapaikat rauhoitetaan 200m etäisyydeltä metsästykseltä.

Joulurauhan aikana 24.12.klo12.00 – 25.12 klo 24.00 kaikki metsästys kielletään.