Kanalinnun metsästys peltoalueilta kielletään, kielto koskee myös Kiiskisen peltoalueen metsäsaarekkeita.

Tuomas Perälän maa-alueet sekä turvetuotanto-alue on rauhoitettu kanalinnun metsästykseltä.

Nevanperän peltoalue rauhoitetaan kauriinmetsästykseltä.

Kaikki ruokintapaikat rauhoitetaan 200m etäisyydeltä metsästykseltä.